Primair Onderwijs

Heb ik in financieel opzicht grip op mijn organisatie? Kunnen mijn directeuren hun budgetverantwoordelijkheid waarmaken? Zijn onze financiële beslissingen verbonden met de strategische en onderwijskundige doelstellingen? Heb ik voldoende zicht op onze risico’s?

Als bestuurder of controller in het primair onderwijs stelt u zich regelmatig dit soort vragen. Of uw toezichthouder nodigt u uit dergelijke vragen te beantwoorden. U wilt dan graag volmondig en onderbouwd ‘ja’ kunnen zeggen. Als u aarzelt bij de beantwoording of tot verdieping wilt komen, wil Infinite Financieel graag uw partner zijn.

entry-to-school-2454153_640
 • infinite lemniscaat

  In de rol van extern controller geven we invulling aan de functie van financial of business controller. Interim als u een tijdelijke vacature heeft, of parttime als uw organisatie niet groot genoeg is voor een controller in eigen dienst.

 • infinite lemniscaat

  In de rol van adviseur ontzorgen wij bij het opstellen van een meerjarenbegroting, al dan niet gekoppeld aan uw strategisch beleidsplan. Of ondersteunen wij bij het actualiseren en implementeren van uw administratieve organisatie en/of de planning & controlcyclus. Wij helpen ook met het opzetten van een adequaat vermogens-en investeringsbeleid.

 • infinite lemniscaat

  In de rol van consultant adviseren wij over de opzet, omvang en inrichting van het stafbureau van de organisatie, over de opzet en implementatie van een beleidsrijk allocatiemodel of over de opzet en implementatie van (cyclisch) risicomanagement.

 • infinite lemniscaat

  In de rol van procesbegeleider dragen wij zorg voor de implementatie van het insourcen van de financiële en/of de personeels- en salarisadministratie of het inrichten van de bedrijfsvoering na een fusie.

 • infinite lemniscaat

  Met ons netwerk voor controllers po en onze leergang controlling onderwijs dragen wij bij aan het op peil brengen en houden van de kennis en vakbekwaamheid van de financieel specialisten in het primair onderwijs.