Fusieonderzoek

Fusies tussen organisaties komen regelmatig voor. (Inter)nationaal onderzoek leert dat vier factoren beïnvloeden of een fusie succesvol is, namelijk:

 • infinite lemniscaat

  er zijn duidelijke, goede strategische motieven;

 • infinite lemniscaat

  synergievoordelen worden realistisch ingeschat;

 • infinite lemniscaat

  culturen en belangen passen bij elkaar;

 • infinite lemniscaat

  er is veel aandacht voor integratie en implementatie.

De vier aspecten samen zijn van groot belang voor het draagvlak dat binnen de organisatie gecreëerd kan worden voor fusie. In ruim 75% van de fusies blijken deze factoren niet te kloppen, waardoor de fusie geheel of gedeeltelijk mislukt.
Als u een scholenfusie of een bestuurlijke fusie overweegt is het dus van belang deze succesfactoren bij uw fusie(onderzoek) te betrekken.

De meerwaarde van Infinite Financieel in fusie onderzoek blijkt onder meer uit de diepgaande kennis van aanvullende bekostiging bij scholenfusies.

 • Lees het artikel ‘De Fusie Effect Rapportage: van verplichting naar kans’ van de hand van Infinite adviseur Iris Zeldenrijk. (bundel 2020).

 • En Infinite Financieel senior-adviseur en interim-controller Ton van Iwaarden publiceerde over scholenfusie en bijzondere bekostiging bij fusie. Hij wijst in dit artikel ook op de omstandigheden waaronder fusiebekostiging aan uw neus voorbij kan gaan.

  Link naar artikel.

Due diligence

Ook als Infinite Financieel niet gevraagd wordt om het fusieonderzoek in zijn geheel te begeleiden zijn we vaak toch betrokken, namelijk via het specialistische due diligence onderzoek.  Een due diligence onderzoek is naar de letter genomen een boekenonderzoek, waarbij een externe partij onderzoekt of de organisaties verborgen lijken in de kast hebben, wat de risico’s zijn van samengaan, maar, in de visie van Infinite Financieel, ook wat de kansen zijn die benut kunnen worden bij samengaan.