Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Infinite Financieel weet als geen ander dat de bedrijfsvoering van samenwerkingsverbanden passend onderwijs complexe materie is. Sinds 2012 ontwikkelen we daarom diensten en instrumenten speciaal voor deze samenwerkingsverbanden. Onze deskundigheid op dit terrein wordt breed gewaardeerd. Sinds 2012 hebben we al voor tweederde van alle samenwerkingsverbanden in po en vo werkzaamheden verricht. Ook uw verband zijn wij graag van dienst.

hands-2847508_640

Handreiking
Infinite Financieel stelde op verzoek van het Steunpunt Passend Onderwijs een handreiking bedrijfsvoering en financieel management op bestemd voor: samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, ondersteuningsplanraden, overige betrokkenen bij het samenwerkingsverband. Deze handreiking wil samenwerkingsverbanden helpen bij het realiseren van een goede bedrijfsvoering door te adviseren over de inrichting van de bedrijfsvoering en het financieel management. En de weg te wijzen naar informatiebronnen, hulpmiddelen en instrumenten die speciaal ontwikkeld zijn om de bedrijfsvoering van samenwerkingsverbanden te ondersteunen.

Meerjarenbegrotingsmodel

Infinite Financieel presenteert in oktober 2023 versie 11.0 van het begrotingsmodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo.

Het model ondersteunt bij uitstek de koppeling tussen het inhoudelijk beleid van het samenwerkingsverband en de begroting. Ook worden de actuele modellen door veel samenwerkingsverbanden benut om tussentijdse financiële rapportages op te stellen.

Een abonnement op het begrotingsmodel kost € 845,- per kalenderjaar. U kunt het model aanvragen via info@infinitebv.nl Het is belangrijk dat u de handleiding leest, alvorens aan de slag te gaan!

Versie 11.0: Handleiding PO en handleiding VO

Controlling
Bijna alle samenwerkingsverbanden zijn te klein om een eigen controller in dienst te hebben, maar de taak moet wel uitgevoerd worden. Juist voor samenwerkingsverbanden is de noodzaak een goede invulling van de controllersrol te organiseren groot: ingewikkelde bekostigingselementen, verplichte afdrachten voor leerlingen in het (v)so, sbao, lwoo en pro, wijzigingen in de bekostiging, het zijn aspecten die maken dat samenwerkingsverbanden grote financiële risico’s lopen.
Infinite Financieel kan controlling voor u verzorgen op basis van een aantal uren of dagdelen per maand. Onze controllers komen bij veel verbanden over de vloer, dus u profiteert niet alleen van hun kennis en deskundigheid, maar ook van hun brede blik. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Advisering
De adviseurs van Infinite Financieel worden regelmatig door samenwerkingsverbanden gevraagd om te adviseren over beleidsvraagstukken die financiële of bedrijfsvoeringsaspecten kennen. Een greep uit de vragen:

 • infinite lemniscaat

  Hoe kunnen wij ons OPDC kostendekkend maken?

 • infinite lemniscaat

  Hoe maak ik een begroting die goed aansluit bij het ondersteuningsplan? 

 • infinite lemniscaat

  Welk verdeelmodel past het beste bij onze visie?

 • infinite lemniscaat

  Hoe houden we de kosten van arrangementen beheersbaar?

Ook over uw vragen denken wij graag met u mee.

Inrichting administratieve organisatie en planning & control
U wilt dat alle partijen in uw samenwerkingsverband steeds actueel (financieel) geïnformeerd kunnen worden. En u wilt dat uw jaarrekening snel en goed tot stand komt en uw accountantscontrole soepel verloopt. Dat vraagt om een degelijke inrichting van uw administratieve processen en een goede planning en controlcyclus. Wij adviseren u graag over de opzet hiervan. Of helpen u de juiste werkafspraken te maken met uw administratiekantoor.