Inrichting stafbureau

Vrijwel alle (middelgrote) onderwijsorganisaties kennen een stafbureau, soms ook stafbureau, bestuurskantoor of servicebureau genoemd. Het hebben van een stafbureau is vaak een gevoelig onderwerp binnen het onderwijsveld. Vooral als het gaat om de omvang van dit bureau worden de discussies levendig. Veel besturen doen hun best het stafbureau zo klein mogelijk te houden. Immers: het geld moet toch vooral naar het onderwijs gaan. De vraag is of dit de juiste redenatie is. Het stafbureau is er tenslotte niet voor niets. Er worden noodzakelijke taken uitgevoerd en het is van belang dat er ook kwaliteit geleverd wordt. Bestaat dan het gevaar niet dat een te klein stafbureau eerder een last dan een lust wordt voor de organisatie?

Dilemma’s waar veel organisaties mee worstelen.

Infinite Financieel helpt onderwijsbesturen bij de opzet, inrichting en omvang van hun bovenschoolse organisatie. Dat kan door de opzet en inrichting te evalueren en daarover te adviseren. Over de omvang van het bestuursbureau kunnen wij uitspraken doen op basis van een benchmark. U wilt immers dat dit bureau effectief en efficiënt uw primaire proces ondersteunt.

startup-594091_640
  • In het artikel ‘Hoe groot is mijn schoolbestuur’ schrijft Infinite Financieel senior adviseur en interim-controller Frank Mullaart over dit onderwerp.

    (bundel 2018, pagina 16)