Formatieanalyse

Genoeg, competent en betaalbaar personeel is een essentiële voorwaarde voor een succesvolle onderwijsorganisatie. In onzekere tijden is het nodig om verder vooruit te kijken en beleidsmatig te werken aan de verbinding tussen onderwijs, personeel en financiën.

Ongeveer 80 procent van uw uitgaven besteedt u aan personeel. Het is de moeite waard om periodiek na te gaan of uw personeelsinzet nog wel up to date is. Past uw functiebouwwerk nog wel bij uw doelstellingen? En verhoudt u personeelsinzet zich tot die van vergelijkbare onderwijsbesturen? En wat is de rol van het formatieplan in uw organisatie, een verplichte papieren tijger, of een effectief document in uw beleidsontwikkeling? En maakt u al werk van strategische personeelsplanning?

cranes-534924_640

SceMoLoon, de loonkostensimulator voor het voortgezet onderwijs

Wat gebeurt er met de loonkosten op middellange termijn als je aan bepaalde (beleids)knoppen in de personeelsformatie draait?

Die vraag valt (beter) te beantwoorden met behulp van het scenariomodel loonkosten, kortweg SceMoLoon.

Het model is door Gert Munsters en Jan Looise ontwikkeld als hulpmiddel om een onderbouwde inschatting te maken van de kosten per fte Onderwijzend Personeel (OP) over een periode van 4 tot 7 jaar, indien het formatiebeleid wijzigt.

In het model staan enkele variabelen centraal die de prijs van de OP formatie beïnvloeden.

Het neemt ontwikkelingen aan de hoeveelheidskant (volume in fte) als gegeven – d.w.z. als lineair afgeleid van de toe of afname van het aantal leerlingen.

Het model laat het effect van het draaien aan die knoppen zien in euro’s loonkosten en als procentuele verandering van de kostenstructuur.

Het vergt slechts een eenvoudige invoer van vijf gegevens: het aantal leerlingen per leerjaar, de salarisopbouw van het huidige personeel en hun reguliere pensioen/AOW-datum, de inschaling van nieuwe docenten en het aandeel van de OP loonkosten in de totale kosten van de school.

Met het model kunnen de loonkosteneffecten van meerdere variabelen worden berekend, apart of gezamenlijk. Die variabelen betreffen:

- Instroom van leerlingen (groei, stabiel of krimpscenario)

- Inschaling van nieuw benoemde docenten en hun verblijfsduur c.q. mobiliteit na 1 of 2 jaar

- Mobiliteit van het personeel in vaste dienst (verdeeld over LB, LC en LD)

- Mate van vroegpensioen

- Ontwikkeling/bijstellen van de functiemix (verhouding LB:LC:LD)

Van al deze variabelen worden meerdere varianten (scenario’s) aangeboden, dan wel in overleg samengesteld.

De rector/bestuurder kan met deze uitkomsten beter onderbouwde beslissingen nemen over het personeelsbeleid en de formatie.

U kunt het model ook gebruiken om de (personele)meerjarenbegroting beleidsrijker te onderbouwen.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met jlooise@infinitebv.nl of bel 0651856361.

scemoloon
  • Jan Looise, senior-adviseur bij Infinite Financieel schreef het artikel ‘Trending tools in HR: naar een vruchtbare en betaalbare dialoog’. 

    (bundel 2017, pagina 17)
  • Lees ook ‘Ontwikkelingen dwingen schoolbesturen tot snelle herziening personeelsbeleid’ door Rick de Wit, directeur van en senior adviseer bij Infinite Financieel.

    (bundel 2016, pagina 19)