Kinderopvang

,,Heb ik in financieel opzicht grip op mijn organisatie? Kunnen mijn managers hun budgetverantwoordelijkheid waarmaken? Zijn onze financiële beslissingen verbonden met de strategische en pedagogische doelstellingen? Heb ik voldoende zicht op onze risico’s?

Als bestuurder of controller in de kinderopvang stelt u zich regelmatig dit soort vragen. Of uw toezichthouder nodigt u uit dergelijke vragen te beantwoorden. U wilt dan graag volmondig en onderbouwd ‘ja’ kunnen zeggen. Als u aarzelt bij de beantwoording of tot verdieping wilt komen, wil Infinite Financieel graag uw partner zijn.

blocks-503109_640
 • infinite lemniscaat

  In de rol van extern controller geven we invulling aan de functie van financial of business controller. Interim als u een tijdelijke vacature heeft, of parttime als uw organisatie niet groot genoeg is voor een controller in eigen dienst.

 • infinite lemniscaat

  In de rol van adviseur ontzorgen wij bij het opstellen van een meerjarenbegroting, al dan niet gekoppeld aan uw strategisch beleidsplan. Of ondersteunen wij bij het actualiseren en implementeren van uw administratieve organisatie en/of de planning & controlcyclus. Wij helpen ook met het opzetten van een adequaat vermogens-en investeringsbeleid.

 • infinite lemniscaat

  In de rol van consultant adviseren wij over de opzet, omvang en inrichting van het stafbureau van de organisatie of over de opzet en implementatie van (cyclisch) risicomanagement.

 • infinite lemniscaat

  In de rol van procesbegeleider dragen wij bijvoorbeeld zorg voor de (her)inrichting van de bedrijfsvoering.

 • infinite lemniscaat

  Met onze leergang controlling kinderopvang dragen wij bij aan het op peil brengen en houden van de kennis en vakbekwaamheid van de financieel specialisten in de sector kinderopvang.