Begroten

De (meerjaren)begroting is een essentieel instrument om uw inhoudelijke doelstellingen te koppelen aan de beschikbare middelen. In de visie van Infinite Financieel bestaat een begroting in belangrijke mate uit tekst en in beperkte mate uit cijfers.

  • Lees het artikel ‘Meerjarenbegroting, van volgen naar sturen’ door Frank Mullaart senior adviseur en interim-controller bij Infinite Financieel.

    (bundel 2014, pagina 37)
  • Lees ook het artikel ‘De continuïteitsparagraaf en de beleidsrijke begroting’ van de hand van Ton van Iwaarden, senior adviseur en interim-controller bij Infinite Financieel. (bundel 2020)

calculator-820330_640