Verantwoorden

Een goed bestuursverslag hoeft niet uitgebreid te zijn. Veel belangrijker is de boodschap die u te vertellen heeft. Eindeloos lange beleidsmatige teksten nodigen de lezer niet uit om het bestuursverslag te lezen. En een bestuursverslag dat op basis van een checklist slechts de verplichte elementen bevat, heeft voor de lezer een beperkte informatiewaarde. Het is de kunst korte veelzeggende teksten te schrijven, waarin financiën en beleid steeds in samenhang gepresenteerd worden.

  • Over verantwoorden leest u meer in het artikel ‘De continuïteitsparagraaf: vertrouwen 2.0’ van de hand van Monica van der Hoff, eigenaar en bestuurder van Infinite Financieel.

    (bundel 2015, pagina 39)
  • En Infinite Financieel senior-adviseur en interim-controller Ton van Iwaarden schreef het artikel ‘Bestuursverslag: Veel mag – kwaliteit moet’. 

    (bundel 2017, pagina 23)
  • Van zijn hand is ook het artikel ‘Bestuursverslag 2.0 – Revolutie of niet?’.  

    (bundel 2018, pagina 22)