Groepsfoto 1600x601
Rick de Wit 675x900

Rick de Wit, directeur

Rick de Wit is directeur van Infinite Financieel. Hij onderhoudt contacten met bestaande en potentiele klanten en is verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering. Daarnaast is hij ook actief als senior adviseur.

Jan Looise 675x900

Jan Looise, senior adviseur

Drs. Jan Looise is senior adviseur en interim-manager bedrijfsvoering. Hij verleent adviezen op het gebied van planning& control, fusie en (formatieve) krimp. Hij is parttime controller en verzorgt trainingen financieel schoolmanagement in po en vo.

Peter Kruijsen 675x900

Peter Kruijsen, senior adviseur

Peter Kruijsen is senior adviseur en advsieert samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Daarbij richt hij zich onder meer op de administratieve organisatie en op de planning- en controlcyclus zowel de opzet als inrichting, als de documenten die in deze cyclus een rol spelen zoals begroting, rapportages en verantwoordingsdocumenten. 

Infinite_Echt_Mooij_Fotografie-7488.linkedin3

Mark Ruitenbeek, senior adviseur

Mark Ruitenbeek richt zich in zijn adviezen op het snijvlak van cijfers, beleid en verandering binnen een organisatie. Door zijn ervaring als (senior) beleidsadviseur bij de sectorraden, lid van de gemeenteraad en lid van een gemeentelijke rekenkamer is Mark sterk in het signaleren en verbeteren van knelpunten in de bedrijfsvoering. Door zijn eerdere werkzaamheden kent Mark het bekostigingsstelsel, de vereenvoudiging van de bekostiging en het verloop van de CAO onderhandelingen goed. Mark is actief als senior adviseur op dossiers die samenhangen met het bekostigingsstelsel, de CAO en interactie tussen schoolbesturen en gemeenten.

portretfotografie

Linsey Perre, adviseur

Linsey Perre is adviseur en is voornamelijk actief op het gebied van (de bedrijfsvoering van) passend onderwijs. Ze houdt zich bijvoorbeeld bezig met het analyseren van leerlingstromen, het opstellen van meerjarenbegrotingen en het adviseren over verdeelmodellen. Tevens adviseert zij onderwijsbesturen op het gebied van administratieve organisatie en interne beheersing.

Inge Heijes 400x600

Inge Heijes, senior adviseur/controller

Inge Heijes is adviseur en fungeert als (interim) controller. Zij is bekend met po, so en vo waarbij haar expertise ligt in het vo. Zij is gewend te schakelen tussen kleine, middelgrote en grote scholen of besturen. Haar meest recente ervaringen heeft zij als controller opgedaan met aandacht voor de planning- en controlcyclus zowel de opzet als inrichting, als de documenten die in deze cyclus een rol spelen zoals begroting, rapportages en verantwoordingsdocumenten. Daarnaast heeft zij ervaring in het opzetten van beleid rondom risicomanagement en allocatievraagstukken. Zij is haar carrière gestart als (assistent) accountant en heeft een brede kennis van jaarverslaggeving en administratie organisatie en interne beheersing. 

Monica van der Hoff-Israël, bestuurder

Monica van der Hoff-Israël is eigenaar en bestuurder bij Infinite Financieel. Daarnaast is zij als senior adviseur onder meer werkzaam voor schoolbesturen in het po en vo als (strategisch) adviseur.

Monica van der Hoff 975x900

Dick Mak, senior adviseur

Dick Mak is senior adviseur. Hij adviseert, o.a. als interim controller, samenwerkingsverbanden en schoolbesturen in het po en vo. Dick is ook verantwoordelijk voor de begrotingsmodellen die Infinite Financieel hanteert voor swv-en.

Dick Mak 675x900

Frank Mullaart, senior adviseur

Frank Mullaart is senior adviseur en fungeert regelmatig als interim-controller bij zowel grote als middelgrote schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. In zijn rol als adviseur ondersteunt hij klanten onder meer bij vraagstukken op het terrein van het insourcen van de financiele en de personeels- en salarisadministratie, het optimaliseren van de administratieve organisatie en het verbeteren van de kwaliteit van tussentijdse rapportages. Als controller is hij zowel actief als financial controller als business controller.

Frank Mullaart 675x900

Iris Zeldenrijk, adviseur

Iris Zeldenrijk is adviseur en houdt zich voornamelijk bezig het en uitvoeren van risicomanagementtrajecten, fusieonderzoeken en haalbaarheidsonderzoeken. Tevens adviseert zij schoolbesturen over de opzet en inrichting van bestuursbureaus en de kwaliteit van de planning- en controlcyclus.

Iris Zelderijk 675x900

Sabine Schimmel, senior adviseur/controller

volgt

SabineSchimmel 400x600

Merel van 't Leven, trainee/junior adviseur

Merel van ’t Leven is trainee bij Infinite Financieel en werkt aan uiteenlopende opdrachten. Tevens doorloopt ze vanuit het traineeship een scholingsprogramma gericht op het advieswerk en de onderwijswereld.

Merel van t Leven 400x600

Anouk van Miltenburg, officemanager

Anouk van Miltenburg is officemanager en verantwoordelijk voor het tijdig en juist (laten) verlopen van ondersteunende processen binnen Infinite Financieel, zoals de facturatie, verwerken offertes, het regelen van facilitaire zaken en inkoop. Maar ook alle zaken rondom externe bijeenkomsten en trainingen. 

portretfotografie
Groepsfoto 1600x601
Rick de Wit 675x900

Rick de Wit, directeur

Rick de Wit is directeur van Infinite Financieel. Hij onderhoudt contacten met bestaande en potentiele klanten en is verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering. Daarnaast is hij ook actief als senior adviseur.

Monica van der Hoff 975x900

Monica van der Hoff-Israël, bestuurder

Monica van der Hoff-Israël is eigenaar en bestuurder bij Infinite Financieel. Daarnaast is zij als senior adviseur onder meer werkzaam voor schoolbesturen in het po en vo als (strategisch) adviseur.

Frank Mullaart 675x900

Frank Mullaart, senior adviseur

Frank Mullaart is senior adviseur en fungeert regelmatig als interim-controller bij zowel grote als middelgrote schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. In zijn rol als adviseur ondersteunt hij klanten onder meer bij vraagstukken op het terrein van het insourcen van de financiele en de personeels- en salarisadministratie, het optimaliseren van de administratieve organisatie en het verbeteren van de kwaliteit van tussentijdse rapportages. Als controller is hij zowel actief als financial controller als business controller.

Jan Looise 675x900

Jan Looise, senior adviseur

Drs. Jan Looise is senior adviseur en interim-manager bedrijfsvoering. Hij verleent adviezen op het gebied van planning& control, fusie en (formatieve) krimp. Hij is parttime controller en verzorgt trainingen financieel schoolmanagement in po en vo.

Dick Mak 675x900

Dick Mak, senior adviseur

Dick Mak is senior adviseur. Hij adviseert, o.a. als interim controller, samenwerkingsverbanden en schoolbesturen in het po en vo. Dick is ook verantwoordelijk voor de begrotingsmodellen die Infinite Financieel hanteert voor swv-en.

Peter Kruijsen 675x900

Peter Kruijsen, senior adviseur

Peter Kruijsen is senior adviseur en advsieert samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Daarbij richt hij zich onder meer op de administratieve organisatie en op de planning- en controlcyclus zowel de opzet als inrichting, als de documenten die in deze cyclus een rol spelen zoals begroting, rapportages en verantwoordingsdocumenten. 

Infinite_Echt_Mooij_Fotografie-7488.linkedin3

Mark Ruitenbeek, senior adviseur

Mark Ruitenbeek richt zich in zijn adviezen op het snijvlak van cijfers, beleid en verandering binnen een organisatie. Door zijn ervaring als (senior) beleidsadviseur bij de sectorraden, lid van de gemeenteraad en lid van een gemeentelijke rekenkamer is Mark sterk in het signaleren en verbeteren van knelpunten in de bedrijfsvoering. Door zijn eerdere werkzaamheden kent Mark het bekostigingsstelsel, de vereenvoudiging van de bekostiging en het verloop van de CAO onderhandelingen goed. Mark is actief als senior adviseur op dossiers die samenhangen met het bekostigingsstelsel, de CAO en interactie tussen schoolbesturen en gemeenten.

Iris Zelderijk 675x900

Iris Zeldenrijk, adviseur

Iris Zeldenrijk is adviseur en houdt zich voornamelijk bezig het en uitvoeren van risicomanagementtrajecten, fusieonderzoeken en haalbaarheidsonderzoeken. Tevens adviseert zij schoolbesturen over de opzet en inrichting van bestuursbureaus en de kwaliteit van de planning- en controlcyclus.

portretfotografie

Linsey Perre, adviseur

Linsey Perre is adviseur en is voornamelijk actief op het gebied van (de bedrijfsvoering van) passend onderwijs. Ze houdt zich bijvoorbeeld bezig met het analyseren van leerlingstromen, het opstellen van meerjarenbegrotingen en het adviseren over verdeelmodellen. Tevens adviseert zij onderwijsbesturen op het gebied van administratieve organisatie en interne beheersing.

SabineSchimmel 400x600

Sabine Schimmel, senior adviseur/controller

volgt

Inge Heijes 400x600

Inge Heijes, senior adviseur

Inge Heijes is adviseur en fungeert als (interim) controller. Zij is bekend met po, so en vo waarbij haar expertise ligt in het vo. Zij is gewend te schakelen tussen kleine, middelgrote en grote scholen of besturen. Haar meest recente ervaringen heeft zij als controller opgedaan met aandacht voor de planning- en controlcyclus zowel de opzet als inrichting, als de documenten die in deze cyclus een rol spelen zoals begroting, rapportages en verantwoordingsdocumenten. Daarnaast heeft zij ervaring in het opzetten van beleid rondom risicomanagement en allocatievraagstukken. Zij is haar carrière gestart als (assistent) accountant en heeft een brede kennis van jaarverslaggeving en administratie organisatie en interne beheersing. 

Merel van t Leven 400x600

Merel van 't Leven, trainee/ junior adviseur

Merel van ’t Leven is trainee bij Infinite Financieel en werkt aan uiteenlopende opdrachten. Tevens doorloopt ze vanuit het traineeship een scholingsprogramma gericht op het advieswerk en de onderwijswereld.

portretfotografie

Anouk van Miltenburg, officemanager

Anouk van Miltenburg is officemanager en verantwoordelijk voor het tijdig en juist (laten) verlopen van ondersteunende processen binnen Infinite Financieel, zoals de facturatie, verwerken offertes, het regelen van facilitaire zaken en inkoop. Maar ook alle zaken rondom externe bijeenkomsten en trainingen.