groepsfoto 9541 waterkant website
Rick de Wit 675x900

Rick de Wit, directeur

Rick de Wit is directeur van Infinite Financieel. Hij onderhoudt contacten met bestaande en potentiele klanten en is verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering. Daarnaast is hij ook actief als senior adviseur.

Jan Looise 675x900

Jan Looise, senior adviseur

Drs. Jan Looise is senior adviseur en interim-manager bedrijfsvoering. Hij verleent adviezen op het gebied van planning& control, fusie en (formatieve) krimp. Hij is parttime controller en verzorgt trainingen financieel schoolmanagement in po en vo.

Infinite_Echt_Mooij_Fotografie-7488.linkedin3

Mark Ruitenbeek, senior adviseur

Mark Ruitenbeek richt zich in zijn adviezen op het snijvlak van cijfers, beleid en verandering binnen een organisatie. Door zijn ervaring als (senior) beleidsadviseur bij de sectorraden, lid van de gemeenteraad en lid van een gemeentelijke rekenkamer is Mark sterk in het signaleren en verbeteren van knelpunten in de bedrijfsvoering. Door zijn eerdere werkzaamheden kent Mark het bekostigingsstelsel, de vereenvoudiging van de bekostiging en het verloop van de CAO onderhandelingen goed. Mark is actief als senior adviseur op dossiers die samenhangen met het bekostigingsstelsel, de CAO en interactie tussen schoolbesturen en gemeenten.

portretfotografie

Linsey Perre, adviseur

Linsey Perre is adviseur en is voornamelijk actief op het gebied van (de bedrijfsvoering van) passend onderwijs. Ze houdt zich bijvoorbeeld bezig met het analyseren van leerlingstromen, het opstellen van meerjarenbegrotingen en het adviseren over verdeelmodellen. Tevens adviseert zij onderwijsbesturen op het gebied van administratieve organisatie en interne beheersing.

Inge Heijes 400x600

Inge Heijes, senior adviseur/controller

Inge Heijes is adviseur en fungeert als (interim) controller. Zij is bekend met po, so en vo waarbij haar expertise ligt in het vo. Zij is gewend te schakelen tussen kleine, middelgrote en grote scholen of besturen. Haar meest recente ervaringen heeft zij als controller opgedaan met aandacht voor de planning- en controlcyclus zowel de opzet als inrichting, als de documenten die in deze cyclus een rol spelen zoals begroting, rapportages en verantwoordingsdocumenten. Daarnaast heeft zij ervaring in het opzetten van beleid rondom risicomanagement en allocatievraagstukken. Zij is haar carrière gestart als (assistent) accountant en heeft een brede kennis van jaarverslaggeving en administratie organisatie en interne beheersing. 

Jesper Houwen 2 400x600

Jesper Houwen, senior adviseur

Jesper Houwen is senior adviseur en o.a. werkzaam voor schoolbesturen in het po en vo. Daarnaast is hij adviseur voor bedrijfsvoering vraagstukken in het passend onderwijs.

Hiervoor werkte hij bij de Rijksoverheid, waarvan de laatste zes jaar bij OCW. Zijn voornaamste expertise betreft bekostigings- en begrotingsvraagstukken. Daarnaast heeft hij een brede beleidsmatige ervaring op thema’s als onderwijsachterstanden, nieuwkomersonderwijs, VVE en IKC’s.

pasfoto-1-Christiaan-1024x683

Christiaan Raatgever, senior adviseur/controller

Christiaan Raatgever is senior-adviseur/interim controller. Hiervoor werkte hij als business controller bij twee onderwijs-instellingen. Hij heeft ervaring opgedaan in de po- en vo-sector, alsook binnen de kinderopvang.
Ook heeft Christiaan gewerkt binnen de accountancy, met daarbij een focus op de auditsector in het onderwijs.

Monica van der Hoff-Israël, bestuurder

Monica van der Hoff-Israël is eigenaar en bestuurder bij Infinite Financieel. Daarnaast is zij als senior adviseur onder meer werkzaam voor schoolbesturen in het po en vo als (strategisch) adviseur.

Monica van der Hoff 975x900

Dick Mak, senior adviseur

Dick Mak is senior adviseur. Hij adviseert, o.a. als interim controller, samenwerkingsverbanden en schoolbesturen in het po en vo. Dick is ook verantwoordelijk voor de begrotingsmodellen die Infinite Financieel hanteert voor swv-en.

Dick Mak 675x900

Frank Mullaart, senior adviseur

Frank Mullaart is senior adviseur en fungeert regelmatig als interim-controller bij zowel grote als middelgrote schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. In zijn rol als adviseur ondersteunt hij klanten onder meer bij vraagstukken op het terrein van het insourcen van de financiele en de personeels- en salarisadministratie, het optimaliseren van de administratieve organisatie en het verbeteren van de kwaliteit van tussentijdse rapportages. Als controller is hij zowel actief als financial controller als business controller.

Frank Mullaart 675x900

Iris Zeldenrijk, senior adviseur

Iris Zeldenrijk is adviseur en houdt zich voornamelijk bezig het en uitvoeren van risicomanagementtrajecten, fusieonderzoeken en haalbaarheidsonderzoeken. Tevens adviseert zij schoolbesturen over de opzet en inrichting van bestuursbureaus en de kwaliteit van de planning- en controlcyclus.

Iris Zelderijk 675x900

Merel van 't Leven, junior adviseur

Merel van ’t Leven is bij Infinite Financieel gestart als trainee en inmiddels junior adviseur. Vanuit die rol is ze breed betrokken bij projecten binnen Infinite Financieel, met een focus op vraagstukken binnen passend onderwijs en de bedrijfsvoering van samenwerkingsverbanden.

Merel van t Leven 400x600

Lisenka Beijer, officemanager

Lisenka Beijer is office-manager bij Infinite Financieel B.V.  Zij is onder meer verantwoordelijk voor alle interne processen binnen het bedrijf. Ook verzorgt zij de externe communicatie en organiseert zij onze scholingsbijeenkomsten, zoals de controllersnetwerken en onze leergangen.

Lisenka Beijer 400x600

Menno Borgo, senior adviseur

Menno Borgo RC EMFC CPC is senior adviseur en o.a. werkzaam voor schoolbesturen in het po en vo. Hij verleent adviezen op het gebied van planning & control en richt zicht daarbij met name op de administratieve organisatie en op de planning- en controlcyclus, zowel de opzet als inrichting, als de documenten die in deze cyclus een rol spelen zoals begroting, rapportages en verantwoordingsdocumenten.

Hij is gewend te schakelen tussen kleine, middelgrote en grote organisaties. Hij is zijn hele carrière als controller of manager control in verschillende organisaties van diverse omvang in uiteenlopende sectoren werkzaam geweest en heeft daardoor een brede kennis en ervaring in het vak van controlling.

pasfoto-Menno-1024x683

Johanna Eppinga, senior adviseur

Johanna Eppinga is senior-adviseur. Ze heeft jarenlange ervaring in de financiële en zakelijke dienstverlening, commercieel vastgoed en onderwijs. Zij adviseert, o.a. als interim controller, schoolbesturen in het po en vo op het gebied van begrotingen, jaarcijfers en optimalisering van de bedrijfsvoering. Haar kracht ligt o.a. in het vertalen van een strategie naar tactisch beleid, operationele werkzaamheden en de gewenste resultaten voor de organisatie.

pasfoto-1-Johanna-1024x683

Herman de Gelder, senior adviseur

Herman de Gelder is senior-adviseur. Hij werkte als directeur bij nationale en internationale bedrijven, verantwoordelijk voor financiën en bedrijfsvoering. De laatste vijftien jaar combineerde hij dit met een docentschap in het HBO. Hij is zijn hele loopbaan in verschillende organisaties van diverse omvang in uiteenlopende sectoren werkzaam geweest en heeft daardoor een brede kennis en ervaring op alle terreinen van financiën en bedrijfsvoering. Dit maakt hem een ervaren adviseur die breed inzetbaar is en die gemakkelijk schakelt op de verschillende niveaus in de organisatie. Qua nevenactiviteiten is hij lang in verschillende hoedanigheden bij het onderwijs betrokken geweest (bestuurlijk, medezeggenschap, praktijkdocent).

pasfoto-Herman-1-1024x683
groepsfoto 9541 waterkant website
Rick de Wit 675x900

Rick de Wit, directeur

Rick de Wit is directeur van Infinite Financieel. Hij onderhoudt contacten met bestaande en potentiele klanten en is verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering. Daarnaast is hij ook actief als senior adviseur.

Monica van der Hoff 975x900

Monica van der Hoff-Israël, bestuurder

Monica van der Hoff-Israël is eigenaar en bestuurder bij Infinite Financieel. Daarnaast is zij als senior adviseur onder meer werkzaam voor schoolbesturen in het po en vo als (strategisch) adviseur.

Frank Mullaart 675x900

Frank Mullaart, senior adviseur

Frank Mullaart is senior adviseur en fungeert regelmatig als interim-controller bij zowel grote als middelgrote schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. In zijn rol als adviseur ondersteunt hij klanten onder meer bij vraagstukken op het terrein van het insourcen van de financiele en de personeels- en salarisadministratie, het optimaliseren van de administratieve organisatie en het verbeteren van de kwaliteit van tussentijdse rapportages. Als controller is hij zowel actief als financial controller als business controller.

Jan Looise 675x900

Jan Looise, senior adviseur

Drs. Jan Looise is senior adviseur en interim-manager bedrijfsvoering. Hij verleent adviezen op het gebied van planning& control, fusie en (formatieve) krimp. Hij is parttime controller en verzorgt trainingen financieel schoolmanagement in po en vo.

Dick Mak 675x900

Dick Mak, senior adviseur

Dick Mak is senior adviseur. Hij adviseert, o.a. als interim controller, samenwerkingsverbanden en schoolbesturen in het po en vo. Dick is ook verantwoordelijk voor de begrotingsmodellen die Infinite Financieel hanteert voor swv-en.

Infinite_Echt_Mooij_Fotografie-7488.linkedin3

Mark Ruitenbeek, senior adviseur

Mark Ruitenbeek richt zich in zijn adviezen op het snijvlak van cijfers, beleid en verandering binnen een organisatie. Door zijn ervaring als (senior) beleidsadviseur bij de sectorraden, lid van de gemeenteraad en lid van een gemeentelijke rekenkamer is Mark sterk in het signaleren en verbeteren van knelpunten in de bedrijfsvoering. Door zijn eerdere werkzaamheden kent Mark het bekostigingsstelsel, de vereenvoudiging van de bekostiging en het verloop van de CAO onderhandelingen goed. Mark is actief als senior adviseur op dossiers die samenhangen met het bekostigingsstelsel, de CAO en interactie tussen schoolbesturen en gemeenten.

Iris Zelderijk 675x900

Iris Zeldenrijk, senior adviseur

Iris Zeldenrijk is adviseur en houdt zich voornamelijk bezig het en uitvoeren van risicomanagementtrajecten, fusieonderzoeken en haalbaarheidsonderzoeken. Tevens adviseert zij schoolbesturen over de opzet en inrichting van bestuursbureaus en de kwaliteit van de planning- en controlcyclus.

portretfotografie

Linsey Perre, adviseur

Linsey Perre is adviseur en is voornamelijk actief op het gebied van (de bedrijfsvoering van) passend onderwijs. Ze houdt zich bijvoorbeeld bezig met het analyseren van leerlingstromen, het opstellen van meerjarenbegrotingen en het adviseren over verdeelmodellen. Tevens adviseert zij onderwijsbesturen op het gebied van administratieve organisatie en interne beheersing.

Inge Heijes 400x600

Inge Heijes, senior adviseur

Inge Heijes is adviseur en fungeert als (interim) controller. Zij is bekend met po, so en vo waarbij haar expertise ligt in het vo. Zij is gewend te schakelen tussen kleine, middelgrote en grote scholen of besturen. Haar meest recente ervaringen heeft zij als controller opgedaan met aandacht voor de planning- en controlcyclus zowel de opzet als inrichting, als de documenten die in deze cyclus een rol spelen zoals begroting, rapportages en verantwoordingsdocumenten. Daarnaast heeft zij ervaring in het opzetten van beleid rondom risicomanagement en allocatievraagstukken. Zij is haar carrière gestart als (assistent) accountant en heeft een brede kennis van jaarverslaggeving en administratie organisatie en interne beheersing. 

Jesper Houwen 2 400x600

Jesper Houwen, senior adviseur

Jesper Houwen is senior adviseur en o.a. werkzaam voor schoolbesturen in het po en vo. Daarnaast is hij adviseur voor bedrijfsvoering vraagstukken in het passend onderwijs.

Hiervoor werkte hij bij de Rijksoverheid, waarvan de laatste zes jaar bij OCW. Zijn voornaamste expertise betreft bekostigings- en begrotingsvraagstukken. Daarnaast heeft hij een brede beleidsmatige ervaring op thema’s als onderwijsachterstanden, nieuwkomersonderwijs, VVE en IKC’s.

Merel van t Leven 400x600

Merel van 't Leven, junior adviseur

Merel van ’t Leven is bij Infinite Financieel gestart als trainee en inmiddels junior adviseur. Vanuit die rol is ze breed betrokken bij projecten binnen Infinite Financieel, met een focus op vraagstukken binnen passend onderwijs en de bedrijfsvoering van samenwerkingsverbanden.

Lisenka Beijer 400x600

Lisenka Beijer, officemanager

Lisenka Beijer is office-manager bij Infinite Financieel B.V.  Zij is onder meer verantwoordelijk voor alle interne processen binnen het bedrijf. Ook verzorgt zij de externe communicatie en organiseert zij onze scholingsbijeenkomsten, zoals de controllersnetwerken en onze leergangen.

pasfoto-Menno-1024x683

Menno Borgo, senior adviseur

Menno Borgo RC EMFC CPC is senior adviseur en o.a. werkzaam voor schoolbesturen in het po en vo. Hij verleent adviezen op het gebied van planning & control en richt zicht daarbij met name op de administratieve organisatie en op de planning- en controlcyclus, zowel de opzet als inrichting, als de documenten die in deze cyclus een rol spelen zoals begroting, rapportages en verantwoordingsdocumenten.

Hij is gewend te schakelen tussen kleine, middelgrote en grote organisaties. Hij is zijn hele carrière als controller of manager control in verschillende organisaties van diverse omvang in uiteenlopende sectoren werkzaam geweest en heeft daardoor een brede kennis en ervaring in het vak van controlling.

pasfoto-1-Christiaan-1024x683

Christiaan Raatgever, senior adviseur/controller

Christiaan Raatgever is senior-adviseur/interim controller. Hiervoor werkte hij als business controller bij twee onderwijs-instellingen. Hij heeft ervaring opgedaan in de po- en vo-sector, alsook binnen de kinderopvang.
Ook heeft Christiaan gewerkt binnen de accountancy, met daarbij een focus op de auditsector in het onderwijs.

pasfoto-1-Johanna-1024x683

Johanna Eppinga, senior adviseur

Johanna Eppinga is senior-adviseur. Ze heeft jarenlange ervaring in de financiële en zakelijke dienstverlening, commercieel vastgoed en onderwijs. Zij adviseert, o.a. als interim controller, schoolbesturen in het po en vo op het gebied van begrotingen, jaarcijfers en optimalisering van de bedrijfsvoering. Haar kracht ligt o.a. in het vertalen van een strategie naar tactisch beleid, operationele werkzaamheden en de gewenste resultaten voor de organisatie.

pasfoto-Herman-1-1024x683

Herman de Gelder, senior adviseur

Herman de Gelder is senior-adviseur. Hij werkte als directeur bij nationale en internationale bedrijven, verantwoordelijk voor financiën en bedrijfsvoering. De laatste vijftien jaar combineerde hij dit met een docentschap in het HBO. Hij is zijn hele loopbaan in verschillende organisaties van diverse omvang in uiteenlopende sectoren werkzaam geweest en heeft daardoor een brede kennis en ervaring op alle terreinen van financiën en bedrijfsvoering. Dit maakt hem een ervaren adviseur die breed inzetbaar is en die gemakkelijk schakelt op de verschillende niveaus in de organisatie. Qua nevenactiviteiten is hij lang in verschillende hoedanigheden bij het onderwijs betrokken geweest (bestuurlijk, medezeggenschap, praktijkdocent).