Advies voor publiek gefinancierde kinderopvang

Het huidige toeslagenstelsel heeft mogelijk zijn langste tijd gehad. De ‘complexe’ kinderopvangtoeslag moet plaats maken voor een landelijke kinderopvangvoorziening, die de overheid direct financiert. Het kabinet ‘omarmt’ het advies van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) om te kijken naar bijvoorbeeld een publiek gefinancierde kinderopvang als een kansrijk alternatief voor de kinderopvangtoeslag, waarbij verschillende varianten mogelijk zijn in de uitvoering en qua kosten. Dit schrijft staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen in haar aanbiedingsbrief Kabinetsinzet Toeslagen aan de Tweede Kamer. Van Huffelen volgt daarmee het advies van twee ambtenarenwerkgroepen die hebben gezocht naar alternatieven voor het bestaande toeslagenstelsel. Daarbij zal gekeken worden naar passende financieringsvormen, zoals een vorm waarin betaling aan kinderopvangorganisaties plaatsvindt (directe financiering), in plaats van via de ouders.