Meer inzet werknemers in opleiding toegestaan

Kinderopvangorganisaties mogen de komende twee jaar meer werknemers in opleiding inzetten, heeft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) besloten. Dit kan de hoge werkdruk en personeelstekorten in de sector verlichten. Het afgelopen half jaar mochten kinderopvangorganisaties tijdelijk meer werknemers in opleiding inzetten en werd het toezicht versoepeld. Deze maatregelen zouden op 1 juli…

Lees meer

Ziekteverzuim kinderopvang recordhoog in 2021

Nog nooit waren er zoveel medewerkers in de kinderopvang ziek als in 2021. Dat blijk uit cijfers van het CBS. Gemiddeld meldden kinderopvangmedewerkers zich in 2021 6,9% van hun werkdagen ziek. In het najaar van 2021 was het percentage nog hoger: toen was het ziekteverzuim 7,5%. Opvallend is dat het ziekteverzuimpercentage al 12 jaar lang…

Lees meer

Concept bedragen 2023 bekend

Het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2023 is gepubliceerd. Dit besluit bevat onder meer: de maximale uurprijzen voor kinderopvangtoeslag, indexeringscijfers, het loslaten van de KGU (Koppeling Gewerkte Uren) bij de toeslag en het bekostigen van extra toezicht op de gastouderopvang. In het (ontwerp)besluit staat onder meer te lezen: voor het berekeningsjaar 2023 worden de uurprijzen van de dagopvang…

Lees meer

Wetenschappers pleiten voor prijsregulering kinderopvang

Drie wetenschappers hebben in een artikel in ESB, een vakblad voor economen, onder meer gepleit voor prijsregulering in een nieuw kinderopvangstelsel. Ze schrijven hierin dat een forse subsidie door de overheid de kansen verhoogt op een stevige tariefsverhoging. Daarmee kan kinderopvang te duur worden voor lage inkomens. In hun artikel geven Janneke Plantenga (hoogleraar aan de…

Lees meer

Leergangen controlling gaan dit najaar weer van start!

Dit najaar gaan nieuwe edities van start van onze leergangen controlling. Er is, net als vorig jaar, een editie voor de sector kinderopvang en een editie voor de sector onderwijs. In de ochtenden presenteren docenten de nieuwste inzichten op het gebied van controlling. In de middag wordt de koppeling naar de praktijk gelegd en wordt…

Lees meer

Ziekteverzuim werkt door in personeelstekort

De kinderopvangbranche kampt nog steeds met een groot personeelstekort. Dit blijkt uit kwartaalcijfers van Kinderopvang werkt! Deze ‘Quick-scan Arbeidsmarktontwikkelingen’ rapporteert tot en met februari 2022 en blikt vooruit tot en met juni 2022. Het aandeel werkgevers dat voor het resterende deel van het eerste kwartaal van 2022 een tekort verwacht, is nog steeds hoog.Bij de dagopvang…

Lees meer

Kinderopvangtoeslag vanaf 2023 niet meer afhankelijk van gewerkte uren

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is in 2023 niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Dit blijkt uit het concept Besluit kinderopvangtoeslag 2023 dat van 22 februari tot 22 maart 2022 voorligt voor internetconsultatie. Het loslaten van de koppeling gewerkte uren is een van maatregelen die in het coalitieakkoord is afgesproken. Tot nu toe…

Lees meer

Cao Kinderopvang definitief; bezwaren ongegrond verklaard

De cao Kinderopvang is algemeen verbindend verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit meldt onder meer de website kinderopvang-werkt Dit betekent dat de cao-bepalingen die zijn opgesteld door cao-partijen Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en vakbond CNV gelden voor alle werkgevers en werknemers in de kinderopvang. De bezwaren van de BrancheVereniging…

Lees meer

Maandelijks opvanggegevens delen verplicht per 1 januari 2022

Kort voor de jaarwisseling heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het maandelijks delen van opvang gegevens van elk ingeschreven kind door de kinderopvangorganisaties met de Belastingdienst/Toeslagen. Ongeveer 15% van de organisaties deed dit nog niet. Het verplicht aanleveren van de opvanggegevens aan de Belastingdienst/Toeslagen is één van de manieren waarop de overheid het toeslagenstelsel…

Lees meer