Ziekteverzuim werkt door in personeelstekort

De kinderopvangbranche kampt nog steeds met een groot personeelstekort. Dit blijkt uit kwartaalcijfers van Kinderopvang werkt! Deze ‘Quick-scan Arbeidsmarktontwikkelingen’ rapporteert tot en met februari 2022 en blikt vooruit tot en met juni 2022. Het aandeel werkgevers dat voor het resterende deel van het eerste kwartaal van 2022 een tekort verwacht, is nog steeds hoog.Bij de dagopvang…

Lees meer

Kinderopvangtoeslag vanaf 2023 niet meer afhankelijk van gewerkte uren

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is in 2023 niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Dit blijkt uit het concept Besluit kinderopvangtoeslag 2023 dat van 22 februari tot 22 maart 2022 voorligt voor internetconsultatie. Het loslaten van de koppeling gewerkte uren is een van maatregelen die in het coalitieakkoord is afgesproken. Tot nu toe…

Lees meer

Cao Kinderopvang definitief; bezwaren ongegrond verklaard

De cao Kinderopvang is algemeen verbindend verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit meldt onder meer de website kinderopvang-werkt Dit betekent dat de cao-bepalingen die zijn opgesteld door cao-partijen Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en vakbond CNV gelden voor alle werkgevers en werknemers in de kinderopvang. De bezwaren van de BrancheVereniging…

Lees meer

Maandelijks opvanggegevens delen verplicht per 1 januari 2022

Kort voor de jaarwisseling heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het maandelijks delen van opvang gegevens van elk ingeschreven kind door de kinderopvangorganisaties met de Belastingdienst/Toeslagen. Ongeveer 15% van de organisaties deed dit nog niet. Het verplicht aanleveren van de opvanggegevens aan de Belastingdienst/Toeslagen is één van de manieren waarop de overheid het toeslagenstelsel…

Lees meer

Ministerie veroordeeld tot schadevergoeding Stint

In 2019 gebeurde er in Oss een ernstig ongeluk met een Stint, een elektrische bolderkar. Naar aanleiding van dit ongeluk trok de minister van Infrastructuur en Waterstaat het besluit om dit vervoermiddel toe te laten definitief in. Na het ongeluk volgden rechtszaken en hoger beroep. Recent heeft de Raad van State een eerdere gerechtelijke uitspraak…

Lees meer

Kwartaalcijfers 3-2021: 10.000 meer kinderen naar de kinderopvang – 17 december 2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft cijfers gepubliceerd over de ontwikkeling van de kinderopvang. Het aantal kinderen dat in het derde kwartaal van 2021 naar de kinderopvang ging is toegenomen met 10.000, in vergelijking met het derde kwartaal van 2020. Gemiddeld gingen er 823.000 kinderen naar de kinderopvang. Vooral de dagopvang groeide. Het…

Lees meer

Ook sectorkinderopvang gaat gebruik maken van de scholingssubsidie STAP

De STAP-regeling (STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie) vervangt per 1 januari 2022 de aftrek scholingskosten van inkomstenbelasting. De reden hiervoor is dat juist de mensen voor wie deze aftrekpost bedoeld was, hier weinig gebruik van maakten. Bijvoorbeeld flexwerkers, werkzoekenden of mensen met een kleine beurs. De overheid wil met de STAP-regeling meer mensen ondersteunen in…

Lees meer

Sector pakt personeelstekorten actief en creatief aan

Kinderopvang werkt! deed onderzoek naar de wijzen waarop de sector oplossingen zoekt voor de personeelstekorten. Uit het rapport blijkt dat onder meer de volgende maatregelen worden toegepast: nieuwe en bestaande medewerkers grotere contracten aanbieden; combinatiebanen; zij-instroom, bijvoorbeeld uit het middelbaar beroepsonderwijs; betere werving, selectie en binding; inzet van uitzendkracht en zzp-ers; verdere verruiming van de…

Lees meer

Sectorrapport Waarborgfonds analyseert trends en ontwikkelingen in de kinderopvang

Het Sectorrapport 2020 van Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang is deze maand verschenen. Het rapport stelt onder meer dat de financiële gevolgen van corona mee lijken te vallen, als gevolg van de compensatieregelingen. Ook wordt gesignaleerd dat er beperkte rendementen worden behaald in de sector (gemiddeld 3,5%), er stijgende personele lasten zijn en relatief veel overnames.…

Lees meer