Alle informatie over maatwerk overzichtelijk bijeengebracht

Passend onderwijs bestaat in veel gevallen uit maatwerk. Vormen van ondersteuning waarin regulier en gespecialiseerd samen werken, of samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

Het steunpunt passend onderwijs heeft een handige webpagina ontwikkeld waar alle informatie over vormen van maatwerk bijeen is gebracht. U leest er bijvoorbeeld over (on)mogelijkheden bezien vanuit wet- en regelgeving, het parttime  volgen van onderwijs,  tijdelijk onderwijs elders volgen en uitzonderingsbepalingen ten aanzien van de verplichte onderwijstijd.