Belangenorganisaties vrezen segregatie en kansenongelijkheid door vereenvoudiging bekostiging

VOS/ABB, Verus en VGS zijn bang dat de vereenvoudiging van de bekostiging leidt tot meer segregatie en kansenongelijkheid, omdat brede scholengemeenschappen hun huidige bekostigingsvoordeel inleveren. In reactie hierop stelt de VO-raad dat kansengelijkheid voor haar een speerpunt is. De bekostigingssystematiek bevordert de kansengelijkheid op dit moment echter niet of nauwelijks., naar de mening van de raad. Die er daarom voor pleit buiten de lumpsum om gerichte maatregelen te nemen om dit te bevorderen.