Leerplusarrangement wordt onderwijskansenregeling voortgezet onderwijs ingaande 1 januari 2024 – 21 juni 2023

Met brief van 21 juni 2023 informeerde de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs de Tweede Kamer over de versterking van wat nu nog het leerplusarrangement is. De onderwijskansenregeling verschilt op een aantal belangrijke punten van het huidige leerplusarrangement: Er komt een nieuwe indicator om te bepalen welke scholen het extra budget het meest nodig…

Lees meer

Lerarentekort

Allereerst het lerarentekort. In 2021 kwam dat voor het vo uit op 1.706 fte, voor het po op 9.100 fte. Naar verwachting stijgt dat voor het vo in 2026 naar 2.557 om dan in 2031 enigszins af te nemen naar 2.423. Dit is geschat door het aantal lessen door onbevoegde docenten bij elkaar op te…

Lees meer

Infinite Update – 16 juli 2021

De zomervakantie staat voor de deur. In de laatste editie van Infinite Update voor deze vakantie vatten wij het bedrijfsvoeringsnieuws voor onderwijs en opvang weer voor u samen. Infinite Financieel wenst u een hele fijne vakantie! Lees hier.

Lees meer

Eenmalige verlenging TLV’s in verband met de corona-crisis

De toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) die dit jaar herbeoordeeld moeten worden, kunnen eenmalig verlengd worden tot uiterlijk 31 juli 2022. Dit hebben de PO-Raad, de Sectorraad GO (Gespecialiseerd Onderwijs), het Netwerk LPO (Leidinggevenden Passend Onderwijs), de Sectorraad swv vo en het ministerie van OCW afgesproken en zij hebben dit aan de samenwerkingsverbanden en de scholen voor gespecialiseerd onderwijs laten…

Lees meer

Infinite Update – 9 maart 2021

Hét nieuws van de afgelopen weken is de investering van ruim € 8,5 miljard in de onderwijssector via het Nationaal Onderwijs Programma om de gevolgen van de corona-crisis te bestrijden. In deze Infinite Update zetten wij voor u op een rij wat al bekend is over dit programma en welke informatie later volgt. Daarnaast presenteren…

Lees meer