Infinite Update – 16 juli 2021

De zomervakantie staat voor de deur. In de laatste editie van Infinite Update voor deze vakantie vatten wij het bedrijfsvoeringsnieuws voor onderwijs en opvang weer voor u samen. Infinite Financieel wenst u een hele fijne vakantie! Lees hier.

Lees meer

Eenmalige verlenging TLV’s in verband met de corona-crisis

De toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) die dit jaar herbeoordeeld moeten worden, kunnen eenmalig verlengd worden tot uiterlijk 31 juli 2022. Dit hebben de PO-Raad, de Sectorraad GO (Gespecialiseerd Onderwijs), het Netwerk LPO (Leidinggevenden Passend Onderwijs), de Sectorraad swv vo en het ministerie van OCW afgesproken en zij hebben dit aan de samenwerkingsverbanden en de scholen voor gespecialiseerd onderwijs laten…

Lees meer

Infinite Update – 9 maart 2021

Hét nieuws van de afgelopen weken is de investering van ruim € 8,5 miljard in de onderwijssector via het Nationaal Onderwijs Programma om de gevolgen van de corona-crisis te bestrijden. In deze Infinite Update zetten wij voor u op een rij wat al bekend is over dit programma en welke informatie later volgt. Daarnaast presenteren…

Lees meer