Eerste Kamer akkoord met vereenvoudiging bekostiging vo

Het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging  van de bekostiging VO is door de Eerste Kamer aanvaard. Daarmee is de wet een feit en zal de vereenvoudiging per 1 januari 2022 worden ingevoerd. De wijzigingen in het bekostigingssysteem van het voortgezet onderwijs hebben de steun van de VO-raad. Ook de regeling betreffende extra bekostiging van geïsoleerde scholen zal op 1 januari 2022 ingaan.

De vereenvoudiging betreft de basisbekostiging door OCW/DUO en houdt in dat er van de 40 parameters voor de berekening van de bekostiging slechts 4 overblijven. Daardoor ontstaan wel herverdeeleffecten tussen scholen en besturen. Die zijn berekend op basis van de voorlopige leerlingaantallen per 1 oktober 2018 en in te zien via een instrument. Voorjaar 2021 wordt het instrument geactualiseerd, waarschijnlijk met de leerlingaantallen van 1-10-2020 en de actuele bekostigingsgegevens.

De huidige basisbekostiging betreft het totaal van de bekostiging voor personeel en exploitatie inclusief het lesmateriaal. Aanvullende bekostiging, zoals de ondersteuningsbekostiging voor lwoo/ pro, de prestatiebox en het leerplusarrangement vallen dus buiten de vereenvoudiging bekostiging.