Eerstvolgende netwerken controllers po en vo in het teken van de (meerjaren)begroting 2022-2026

De aanstaande netwerken controllers po en vo staan grotendeels in het teken van de dit najaar op te stellen (meerjaren)begroting 2022-2026. Vanuit diverse invalshoeken presenteren we belangrijke uitgangspunten, informatie en tips waarmee u tijdens de zomer 2021 een gedegen werkplan op kunt stellen voor uw begrotingsproces. De informatie is enerzijds basaal (wat zijn de kenmerken van een goede begroting?, welke rol speelt een kaderbrief?, etc.) en anderzijds actueel (hoe verwerk ik de gelden van het NPO?, hoe verwerk ik de huisvestingskosten?). Ook komt aan de orde hoe u om kunt gaan met de vereenvoudiging van de bekostiging die zich in de periode voltrekt. En er is aandacht voor de (mogelijk) toekomstig andere rol van de medezeggenschap (instemmingsrecht hoofdlijnen van de begroting). Ook staan we stil bij tools die benut kunnen worden om het begrotingsproces te ondersteunen.

We hopen de bijeenkomst live in Aristo te kunnen houden, met een ochtend- en een middagdeel.

De vo bijeenkomst vindt plaats op 27 mei 2021.

De po bijeenkomst vindt plaats op 3 juni 2021.