Leergangen controlling

Nu Nederland langzaam weer ‘open gaat’ kunnen wij ook onze leergangen controlling in het onderwijs en controlling in de kinderopvang weer programmeren. Ze vinden plaats in de periode november 2021 – maart 2022. Nadere informatie en de exacte data leest u op onze website: Leergang controlling onderwijs en kinderopvang.