Financiële gevolgen bij sluiting opvanglocatie wegens corona

Bij tijdelijke sluiting van een opvanglocatie vanwege een coronabesmetting, is één van de vragen of ouders doorbetalen of niet. Er zijn meerdere mogelijkheden, zo blijkt uit een bericht van de BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang).

Als een locatie kortstondig moet sluiten vanwege corona, kunnen ouders en kinderopvangorganisatie in onderling overleg afspreken dat de ouders de kinderopvang door blijven betalen. De kinderopvangorganisatie blijft op de normale manier door factureren en de kinderopvangtoeslag voor ouders loopt dan ook door.

Wanneer ouders en kinderopvangorganisatie gezamenlijk besluiten dat ouders niet doorbetalen, vervalt ook het recht op kinderopvangtoeslag voor die uren. Het is belangrijk dat ouders dan de kinderopvangtoeslag aanpassen om terugvorderingen op een later moment te voorkomen. Dit recht op kinderopvangtoeslag vervalt niet wanneer kinderopvangorganisaties alleen het deel boven de maximum uurprijs aan ouders terugbetalen.

In een tegemoetkoming richting de kinderopvangbedrijven voor het doorbetalen van de eigen bijdrage wordt bij deze kortstondige sluitingen niet voorzien. De tegemoetkoming geldt wel voor de perioden waarin de gehele kinderopvang in Nederland gesloten was (16 maart 2020 t/m 7 juni 2020 en 16 december 2020 t/m 7 februari 2021, waarbij deze sluiting voor de buitenschoolse opvang (bso) tot op heden nog doorloopt en daarmee ook de tegemoetkoming voor bso langer door zal lopen.