Infinite Update – 15 april 2020

Ook in deze editie van Infinite Update leest u weer het nodige nieuws over de gevolgen van de corona-crisis, ook voor de bedrijfsvoering van onderwijsorganisaties. Inmiddels vindt ook het meer gebruikelijke nieuws weer z’n weg, dus praten wij u ook bij over nieuwe bekostigingscirculaires, onderzoeken, cao’s en begrotingsinstrumenten. En we staan stil bij een fenomeen, de negatieve rente. Wat zijn de consuequenties en eventule alterntieven voor onderwijsorganisaties?

Klik hier