Cao-akkoord voortgezet onderwijs

De vakbonden en werkgevers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. Onderwijzend en ondersteunend personeel ontvangt met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 2,75% per 1 maart 2020. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8% en volgt in juni 2020 een eenmalige uitkering van € 750 op fulltime basis.

Daarnaast is afgesproken dat schoolbesturen voorzien in een introductieprogramma voor startende schoolleiders (inclusief de benodigde tijd hiervoor) en dat het aantal treden in de OOP/directie schaal 12 per 1 augustus 2020 teruggebracht wordt van 16 naar 12 treden. Ook hebben de sociale partners afgesproken de ketenregeling op twee punten te wijzigen gezien de krimpsituatie in het vo: (1) als een werkgever op grond van het meerjarenformatiebeleid formatieve problemen voorziet kan deze – met instemming van de (P)MR – een maximale termijn van drie jaar hanteren en (2) de maximale termijn voor het aangaan van projectovereenkomsten wordt vier jaar. De cao-partijen hebben afgesproken in de looptijd van deze cao aan de slag te gaan met het vernieuwen van de arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en duurzame inzetbaarheid. Tot slot zijn er afspraken gemaakt over de uitvoering van het Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting, alsmede professionalisering.

De nieuwe cao loopt tot 1 januari 2021.