Inspectie lanceert animatie over het waarderingskader voor onderwijsbesturen

In het nieuwe onderzoekskader, dat per 1 augustus 2021 van kracht is geworden, is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen wat de inspectie beoordeelt op bestuursniveau en wat op schoolniveau. Voor schoolbesturen kijkt de inspectie naar het kwaliteitsgebied ‘besturing, kwaliteitszorg en ambitie’. Dit is ook opgenomen in het waarderingskader voor de samenwerkingsverbanden. Wat dit inhoudt heeft de inspectie nu samengevat in een animatie.