Infinite Update – 12 mei 2022

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe editie van Infinite Update. Onderstaand vatten wij al het nieuws samen dat in de meivakantie en in de aanloop daartoe verscheen. Dit gaat om nieuws dat betrekking heeft op de bedrijfsvoering en het financieel management in de sectoren onderwijs en opvang. Word trainee in de onderwijssector! Vier…

Lees meer

Infinite Finance Festival

Infinite Financieel ondersteunt al 15 jaar onder meer controllers, bestuurders, beleidsmedewerkers en toezichthouders in de sectoren onderwijs en opvang bij goede bedrijfsvoering. Om dit te vieren organiseren we een Finance Festival over belangrijke ontwikkelingen in de bedrijfsvoering in de komende tien jaar. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van financieel management en bedrijfsvoering, is…

Lees meer

Infinite Update – 24 maart 2022

In deze nieuwe editie van Infinite Update leest u onder meer over ontwikkelingen waar organisaties op moeten anticiperen. Zoals de komst van Oekraïense kinderen in opvang en onderwijs, het geïntensiveerde toezicht van de inspectie op passend onderwijs, de modernisering van het Participatiefonds in het primair onderwijs en het verplicht inrichten van ouder- en jeugdsteunpunten binnen…

Lees meer

Opvang van en onderwijs aan Oekraïense vluchtelingenkinderen

Opvang Naar verwachting komen er nog veel Oekraïense kinderen naar Nederland. Dat stelt opvangorganisaties voor vragen over onder meer het omgaan met trauma’s, taalverwerving en bedrijfsvoering. De website Kinderopvang Totaal heeft antwoorden op dit soort vragen gepubliceerd. Onderwijs Op verschillende plekken zijn gemeenten en scholen bezig het nieuwkomersonderwijs voor Oekraïense vluchtelingenkinderen te organiseren. Zij hebben…

Lees meer

CO2-meters vanuit de lumpsum vergoed

Minister Wiersma, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG hebben afspraken gemaakt over extra hulp bij ventilatie. Elk klaslokaal in het primair en voortgezet onderwijs krijgt een CO2-meter. Scholen ontvangen het geld voor de CO2-meters in de lumpsumbekostiging. Scholen die deze meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed. De ophoging…

Lees meer

Aanvragen lerarenbeurs 2022-2023 vanaf 1 april

Leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit willen volgen, kunnen van 1 april 18:00 uur tot en met 15 mei 23:59 uur 2022 de lerarenbeurs aanvragen via Mijn DUO. De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. De lerarenbeurs bestaat uit een…

Lees meer

Vragen over de werking van de Wet Ruimte voor nieuwe scholen

Enkele maanden geleden stuurde de minister de Kamer een brief over de eerste aanvragen voor de bekostiging van nieuwe scholen volgens de nieuwe procedure van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen. Vóór 1 november 2021 moesten aanvragen worden ingediend door scholen die 1 augustus 2023 willen starten. In onze samenvatting van die Kamerbrief schreven we…

Lees meer

Congres ‘Bedrijfsvoering in verandering’ – 23 juni 2022 in Kamerik

Sinds 2007 ondersteunt, stimuleert en inspireert Infinite Financieel organisaties om een goede bedrijfsvoering en gedegen financieel management te realiseren. Op 23 juni 2022 vieren we ons 15 jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan organiseren we een congres waarin de verbinding tussen de bedrijfsvoering en de realisatie van onderwijskundige doelen centraal staat. Controllers, overige financials, bestuurders, toezichthouders…

Lees meer

Infinite Update – 7 maart 2022

Informatie over de bijsturing van het Nationaal Programma Onderwijs, de uitwerking van het Regeerakkoord, zorgen over privaat onderwijs en veel meer leest u in deze nieuwe editie van Infinite Update. Lees hier

Lees meer