Kamer spreekt over samenwerking onderwijs en zorg

De Tweede Kamer debatteerde begin februari 2020 over de samenwerking onderwijs-zorg, naar aanleiding van een recente Kamerbrief. De Kamerleden drongen opnieuw aan op (snellere) maatregelen om onder meer het aantal thuiszitters terug te dringen. Er werd met name onderstreept dat meer ruimte nodig is in de wet- en regelgeving om in samenwerking (tussen onderwijs-zorg, vo-(v)so etc.) een passend onderwijs- en zorgaanbod binnen de school te kunnen realiseren voor leerlingen met een extra ondersteunings- of zorgvraag.

De PO-Raad en de VO-raad schreven in de aanloop naar het debat een brief aan de Kamer. Hierin pleiten zij onder meer voor:

  • werk te maken van één wet op funderend onderwijs en de schotten tussen regulier en speciaal onderwijs weg te halen,
  • duidelijkheid over de ingrepen die minister De Jonge gaat doen in de jeugdzorg.