Koppeling tussen begrotingsmodellen en Perspectief op School biedt steeds meer voordelen

Sinds enkele jaren bieden onze begrotingsmodellen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs de mogelijkheid de programma’s te voorzien van een label, zodat koppeling met Perspectief op School (POS) mogelijk is. POS ondersteunt samenwerkingsverbanden met datagedreven inzicht in passend onderwijs. Dit doet zij door gegevens over kwaliteit, financiën en ondersteuning integraal te presenteren in overzichtelijke dashboards en rapportages. Op deze wijze maakt POS het verantwoorden van bestede middelen eenvoudig en kan het samenwerkingsverband snel de juiste keuzes maken naar de toekomst.

De koppeling met POS levert samenwerkingsverbanden enerzijds een grafische weergave van hun baten en lasten op. Deze afbeeldingen kunnen onder meer benut worden in het Ondersteuningsplan, het jaarplan, de toelichting op de (meerjaren)begroting, de tussentijdse rapportages en het jaarverslag. Anderzijds is benchmark met andere samenwerkingsverbanden mogelijk, zo kunnen onder meer de uitgaven aan basisondersteuning, extra ondersteuning, ondersteuningstoewijzing, bestuur en organisatie en andere kostencategorieën met andere samenwerkingsverbanden vergeleken worden.

POS biedt samenwerkingsverbanden die gebruik maken van de begrotingsmodellen van Infinite Financieel, maar nog geen gebruik maken van haar diensten, de mogelijkheid om drie maanden lang gratis kennis te maken met het dashboard financiën van POS. Neem voor meer informatie contact op met Olof Craenen (olof.craenen@perspectiefopschool.nl) van Perspectief op School.