Meer ruimte binnen experiment samenwerking speciaal en regulier onderwijs

Minister Slob wil het bestaande experiment voor samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs verlengen en verbreden. Dat maakte hij op 12 februari 2020 bekend op het congres ‘Naar inclusiever onderwijs’ in Bussum. Binnen dit experiment kunnen scholen kinderen uit het speciaal en regulier onderwijs makkelijker in één klas plaatsen.

In het experiment kunnen reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor vier jaar leerlingen volledig mengen. Doel is te onderzoeken wat nodig is om ervoor te zorgen dat meer kinderen die nu in het speciaal onderwijs zitten tóch in gewone klassen kunnen blijven. Na vier jaar moeten de twee scholen nu echter verplicht verder gaan als één geïntegreerde instelling waarbij de (v)so-school of -vestiging wordt opgeheven. Dit vinden veel scholen een te krap kader: een experiment moet ruimte geven om te kijken wat wel of niet werkt, daarvan moet geen verplichte uitkomst vaststaan. Veel scholen gaven aan dat deze verplichting een belemmering is om deel te nemen. Minister Slob heeft aangegeven dat hij hiermee aan de slag gaat. Daarnaast is het zijn intentie om het experiment te verlengen met vier jaar. Het is de bedoeling dat scholen zich nog voor de zomer kunnen aanmelden.