Meer vierjarigen in 2025

Er zijn in de eerste helft van 2021 ruim vierduizend baby’s meer geboren in Nederland dan gemiddeld in de afgelopen jaren (86.000 om 82.000). Dit blijkt uit een bericht van het CBS. Er wordt gesproken over een kleine geboortegolf als gevolg van corona, en deze trend zal zich naar verwachting doorzetten in de tweede helft van 2021. De kleine geboortegolf wordt verklaard uit het feit dat mensen meer thuiswerken en dat betekent dat zorg en werk wat makkelijker kunnen worden gecombineerd. Basisscholen kunnen in 2025 dus mogelijk te maken krijgen met een iets verhoogde instroom van 4 jarigen.