Herziening financieringsstelsel kinderopvang – 18 oktober 2022

Met brief van 7 oktober 2022 ontvouwden de Ministers van Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane aan de Kamer de kabinetsplannen voor een fundamentele herziening van het financieringsstelsel van de kinderopvang. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat samen met DUO, Toeslagen, UWV en…

Lees meer

Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao primair onderwijs

Onderhandelaars van de PO-Raad en de vakbonden AOb/FNV, CNV Connectief, FvOv en AVS zijn het eens geworden over een nieuwe cao in het primair onderwijs. De cao loopt van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023. Het onderhandelaarsakkoord wordt door alle onderhandelende partijen voorgelegd aan hun achterban. Bij instemming wordt de cao definitief…

Lees meer

DUO publiceert indicatie (vereenvoudigde) bekostiging 2023 voor bao en sbo scholen

DUO heeft voor schoolbesturen primair onderwijs een indicatie van de toekomstige lump sum bekostiging per 1-1-2023 gepubliceerd (exclusief de overgangsregeling). En de PO-Raad heeft hier een toelichting bij geschreven.Onderwijsorganisaties kunnen met de indicatieve informatie van DUO een indruk krijgen van de beschikking die ze vanaf 2023 krijgen voor hun lumpsum bekostiging. Als gevolg van de…

Lees meer

Beschikkingen onderwijsachterstandenbeleid een maand vertraagd

Het ministerie publiceerde informatie over een vertraging die optreedt in het produceren en verzenden van de beschikkingen voor de aanvullende bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk. Normaliter worden deze beschikkingen verzonden samen met de beschikkingen voor de reguliere bekostiging. De reguliere beschikkingen worden nu als gebruikelijk in april verzonden, de beschikkingen voor de aanvullende bekostiging…

Lees meer

Steeds meer 65-plussers voor de klas

Het aantal 65-plussers dat lesgeeft in het basisonderwijs, is van 2011 tot 2020 meer dan vertienvoudigd. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van DUO. In 2011 stonden er 198 mensen van 65 jaar of ouder voor de klas, in 2020 waren dat er 2.153. Ook het aantal 65-plussers met ondersteunende taken op basisscholen nam…

Lees meer

Reactie minister op Kamervragen afboeken vordering OCW

Diverse Kamerleden hebben vragen aan minister Wiersma gesteld over het afboeken van de vordering op het ministerie van OCW als gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging primair onderwijs. Zij vroegen hem onder andere of het klopte dat schoolbesturen 7,2% van de personele bekostiging over de periode augustus – december 2022 mislopen en uit hun…

Lees meer

Bedrijfsvoering in verandering – jubileumcongres Infinite Financieel 23 juni 2022

Sinds 2017 ondersteunt, stimuleert en inspireert Infinite Financieel organisaties om een goede bedrijfsvoering en gedegen financieel management te realiseren. Op 23 juni 2022 vieren we ons 15 jarig bestaan. In dat kader organiseren we een congres waarin de verbinding tussen de bedrijfsvoering en de realisatie van onderwijskundige doelen centraal staat. Controllers, overige financials, bestuurders, toezichthouders…

Lees meer

PO-Raad introduceert tweewekelijks vragenhalfuur over de vereenvoudiging van de bekostiging

De PO-Raad organiseert sinds woensdag 26 januari 2022 een tweewekelijks digitaal, technisch vragenhalfuurtje over de vereenvoudiging van de bekostiging primair onderwijs. Het vragenhalfuur is in aanvulling op de publicatie van brochures, handreikingen, tools, Q&A’s en informatiebijeenkomsten. Bij het vragenhalfuurtje zullen ook beleidsmedewerkers van het ministerie van OCW aanschuiven. Het vragenhalfuur is voor eenieder (bestuurders, schoolleiders,…

Lees meer