Minister stelt € 2,5 miljoen beschikbaar voor laptops

In een brief schrijft minister Slob dat hij per direct een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar heeft gesteld om zoveel mogelijk laptops aan te schaffen en te distribueren naar scholen in het po, vo en mbo, om leerlingen die niet over de juiste apparatuur beschikken te voorzien van een device. De stichting SIVON is gevraagd dit te coördineren. De brief gaat tevens in op alle andere maatregelen die zijn genomen om thuisonderwijs zo goed mogelijk te realiseren. Ook wordt er ingegaan op maatregelen die nodig zijn voor kinderen die thuis meer begeleiding nodig hebben en kinderen voor wie thuis geen veilige basis is. De brief meldt ook dat de Eindtoets basisonderwijs dit jaar geen doorgang zal vinden. Via maatwerk wordt er naar gestreefd alle school- en praktijkexamens op middelbare scholen door te kunnen laten gaan.