Nader overleg vereenvoudiging bekostiging vo

De vaste Kamercommissie voor onderwijs stelde de minister vragen over de vereenvoudiging van de bekostiging vo en de minister heeft deze vragen half mei beantwoord. De vragen hebben vooral betrekking op de situatie in Zeeland, brede scholengemeenschappen en scholen in krimpgebieden. Elementen uit de antwoorden van de minister zijn:

  • er volgt binnenkort nog een nota van wijziging op het wetsvoorstel. Met deze nota van wijziging worden enkele kleine redactionele en wetstechnische verbeteringen in het wetsvoorstel aangebracht;
  • de regeling voor geïsoleerde vo-scholen zal zodanig worden aangepast dat scholen in feitelijk dezelfde omstandigheden gelijk zullen worden behandeld.