Regeling internationalisering funderend onderwijs

De regeling Internationalisering funderend onderwijsis op 31 maart 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is de opvolger van de subsidieregeling internationalisering po en vo en heeft als doel om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak. De subsidie kan worden aangevraagd door scholen voor primair en voorgezet onderwijs en agrarische opleidingscentra. Voor school- of studiejaar 2020-2021 is € 800.000 beschikbaar en voor 2021-2022, 2022-2023 en 2023-2024 is telkens € 1 miljoen beschikbaar. Aan de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden.