Regeling korte scholingstrajecten vo verlengd

De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo wordt per 1 januari 2022 verlengd tot en met het kalenderjaar 2022. De subsidie is bedoeld om leraren die in het voortgezet onderwijs (willen gaan) werken via een kort scholingstraject de juiste bevoegdheid te laten behalen.

De volgende scholingstrajecten komen voor subsidie in aanmerking:

  • een traject waarmee men bekwaam wordt om les te geven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo (vooropleiding pabo is een vereiste);
  • een traject uit kolom I en II van bijlage 1 en 2 van de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo;
  • een traject uit kolom V van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken vo;
  • een educatieve module (te volgen bij de universiteit nadat men een verwante universitaire bachelor heeft behaald).

Meer informatie is te vinden op de website van DUO, onder meer over de voorwaarden, de bovengenoemde trajecten en de hoogte van het subsidiebedrag.