Regeling Lerarenbeurs op enkele onderdelen gewijzigd

De regeling lerarenbeurs is op enkele onderdelen gewijzigd. Afgewezen aanvragers 2020 krijgen voorrang, de subsidieplafonds per sector zijn aangepast op basis van de verwachte herhaalaanvragen en doorgeschoven aanvragen, en tenslotte krijgen aanvragers en scholen sneller uitsluitsel over de aanvragen.