Relevante berichten elders in deze Infinite Update

Elders in deze Infinite Update leest u berichten die ook relevant (kunnen) zijn voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dit betreft:

  • het bericht over de exacte NPO bedragen (in de rubriek algemeen);
  • het bericht over de uitvraag personeel niet in loondienst (in de rubriek algemeen);
  • het bericht over het onderzoek naar de bekostiging van het praktijkonderwijs (in de rubriek voortgezet onderwijs);
  • het bericht over de tweede regeling personele bekostiging 2021 -2022 (relevant voor de swv po en vo; in de rubriek primair onderwijs)