Schoolkracht: tot € 30.000 voor scholen met innovatieve ideeën

In de vorige editie van Infinite update kondigden we de subsidiemogelijkheid vanuit regeling Schoolkracht aan. De regeling Schoolkracht is een vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en het LerarenOntwikkelFonds (LOF). Via Schoolkracht kan een schoolleider of leraar uit het primair, voortgezet of speciaal onderwijs namens de school een plan indienen. Dit plan draait om een idee over een manier waarop het onderwijs op haar of zijn school beter kan of handiger kan worden georganiseerd. De aanvraagperiode loopt van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021.

Er is in totaal € 5 miljoen beschikbaar voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Er kan maximaal € 30.000 per school voor één vestiging worden aangevraagd. De aanvraag moet draaien om een plan voor schoolontwikkeling dat zich richt op één of meer van de volgende thema’s:

  • verbeteren onderwijskwaliteit;
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • kansen(on)gelijkheid;
  • digitalisering.

Bij over-intekening zal vervolgens worden geloot. Begin maart 2021 heeft de aanvrager dan zekerheid of de school gebruik kan maken van de regeling voor de periode van maart 2021 tot en met augustus 2022.