Stijging pensioenpremies 2022 verwacht

Het ABP verwacht dat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2022 stijgt met 1,5%-punt van 25,9% naar 27,4%. Het definitieve percentage van de pensioenpremie wordt eind november 2021 door het ABP bestuur vastgesteld. Stijgen de pensioenpremies voor 2022 volgens de huidige verwachting, dan stijgen de loonkosten in 2022 naar schatting met circa 0,6%. De premie voor de VPL-compensatie (IVP-premie) blijft 3%. Door de stijging van de pensioenpremies stijgt de werknemersbijdrage aan de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen.