Subsidieaanvraag betere ventilatie door gemeenten

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Gemeenten kunnen de aanvraag indienen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

De gemeente vraagt deze eenmalige uitkering aan voor 1 project. Een project betreft 1 of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat kan worden ingediend is onbeperkt. Per aanvraag wordt maximaal 30% van de totale kosten vergoed, tot in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag. De gemeente ontvangt dit bedrag als voorschot.

Om gebruik te maken van deze regeling, moet het schoolgebouw mede of uitsluitend worden gebruikt door een school die het Rijk bekostigt. In de regeling staan een paar uitzonderingen die bepalen wie niet voor deze regeling in aanmerking komen, zoals verticale scholengemeenschappen.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis