Subsidieregeling incidentele middelen leerlingdaling vo 2020

Er is een factsheet gepubliceerd over de ‘Subsidieregeling incidentele middelen leerlingdaling vo 2020’. Er kan subsidie aangevraagd worden voor 2 fasen: planvorming en planuitvoering. Een subsidieaanvraag voor fase 2 kent niet als voorwaarde dat ook subsidie wordt aangevraagd voor fase 1.

Om voor de subsidieregeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van minimaal 10% leerlingendaling in het voortgezet onderwijs in de regio in 5 jaar in de periode 2015-2025.

De subsidie voor de planvorming is bedoeld om als regio een plan op te stellen voor de transitie naar een toekomstbestendig onderwijsaanbod. Het gaat daarbij om het opstellen van een regiovisie, een activiteitenplan, een meerjarenbegroting en het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst. De regio mag zelf gedefinieerd worden, maar dient een aaneengesloten geografisch gebied te zijn (te weten het grondgebied van één of meerdere gemeenten) en mag geen overlap kennen met een andere regio die gevormd wordt ten behoeve van deze subsidieregeling.

De subsidie voor fase 1 kan aangevraagd worden tussen 8 juni 2020 tot en met 22 juni 2020. De minister besluit binnen 13 weken op de aanvraag. De aanvraagperiode voor fase 2 loopt van 15 december 2020 tot en met 31 januari 2021. De minister besluit uiterlijk op 1 juli 2021. Voor fase 1 is € 2,3 miljoen beschikbaar (maximaal € 50.000 per regio), voor fase 2 € 22,7 miljoen (maximaal € 700.000 per regio, te besteden in de periode augustus 2021 – juli 2025).

Infinite Financieel kan u van dienst zijn in de fase van planvorming, onder meer met het activiteitenplan en de meerjarenbegroting.