Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020

In april 2020 werd de ‘Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020’ gepresenteerd. Het tweede deel is van deze regeling wordt thans actueel.

Het eerste deel bestond uit een subsidie van € 50.000 voor planvorming inzake leerlingendaling. Deze kon tot 22 juni 2020 worden aangevraagd.

Het tweede deel betreft een subsidie van maximaal € 700.000 per regio voor het tot stand brengen van een transitie naar een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod dat de leerlingdaling in de regio kan opvangen. Deze subsidie kan door een ‘penvoerder’ worden aangevraagd tussen 15 december 2020 en 31 januari 2021 en moet voldoen aan een beoordelingskader dat in de regeling is opgenomen. De activiteiten dienen uiterlijk op 1 augustus 2021 te starten. Deelname aan het tweede deel van de subsidieregeling kent niet als vereiste dat ook aan het eerste deel werd deelgenomen.