Teldatum 1 oktober 2020: heeft u alle gevolgen in beeld?

Nu de teldatum 1 oktober 2020 achter ons ligt, kan de bekostiging voor komend (school)jaar bepaald worden. De teldatum kent echter meer consequenties, bijvoorbeeld voor het voldoen aan stichtings- en opheffingsnormen van scholen, het toepassen van de gemiddelde schoolgrootte constructie en dergelijke. Mogelijkheden die wet- en regelgeving op dit punt bieden, vereisen vaak een  actief handelen van het schoolbestuur, soms vóór 1 februari 2021. Wij adviseren u dringend om ook al deze consequenties van de teldatum voor uw scholen goed in kaart te brengen.