Toekomstige scenario’s voor kindvoorzieningen

Minister Wouter Koolmees heeft het eindrapport Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK)  aan de Tweede Kamer gestuurd. De SVK schetst verschillende scenario’s over de toekomst van de kindvoorzieningen (0 -12 jaar). Met dit rapport kan het volgende kabinet keuzes maken over een nieuw stelsel voor kinderopvang, onderwijs en ouderschapsverlof. Aanleiding voor het maken van dit rapport waren moties van de Tweede Kamer waarin gevraagd om te onderzoeken waar de kansen liggen om knelpunten voor gezinnen aan te pakken. Daarnaast wilde de Kamer alternatieven voor de kinderopvangtoeslag in kaart gebracht hebben. De SVK gaat over de voorzieningen voor gezinnen met kinderen van 0 – 12 jaar en heeft voornamelijk betrekking op verlof, kinderopvang en primair onderwijs. Bij het vormgeven van de scenario’s richt de SVK zich op het verhogen van de arbeidsparticipatie, het stimuleren van de ontwikkeling van het kind en vereenvoudiging van het stelsel.  De scenario’s zijn ook voorzien van een budgettaire dekking, de mogelijke bekostiging is zo veel mogelijk binnen het brede stelsel van kindvoorzieningen gezocht.

Voor de zomer is de tussenrapportage van de SVK gepubliceerd. Deze gaf inzicht in het huidige stelsel, de voor- en nadelen hiervan en presenteerde opties voor toekomstige kindvoorzieningen in de vorm van bouwstenen. Deze bouwstenen zijn gecombineerd tot vier scenario’s die worden uitgewerkt in het eindrapport. De vier scenario’s zijn:

  • Optimalisatie van het huidige stelsel;
  • Eenvoudiger en betaalbare voorzieningen voor werkende ouders;
  • Kindvoorzieningen voor alle gezinnen;
  • Richting een integrale voorziening.

In het land is inmiddels een discussie ontstaan over de voors en tegens van gratis opvang.