Vereniging Netwerk Kindcentra opgericht

De Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) is 28 januari 2021 gelanceerd. De VNK is een vereniging van bestuurders van kindcentra die opvang en onderwijs volledig hebben geïntegreerd, op basis van gelijkwaardigheid en vooral vanuit één bestuurlijke organisatie. Het doel van de nieuwe netwerkorganisatie is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kindcentra vanuit de gedachte dat je de ontwikkeling van kinderen beziet over de gehele periode van 0-13 jaar. Er zijn meer verenigingen die dat nastreven, maar er zijn nog geen organisaties die dit volledig vanuit het bestuurlijk perspectief zien. De website van de VNK biedt meer informatie. Infinite Financieel is één van de kennispartners van de VNK.