Vraag en aanbod educatieve dienstverleners sluiten niet op elkaar aan

Eind 2019 verscheen een interessant rapport van de Onderwijsraad waar wij u nog niet eerder op wezen. Rondom scholen is een ‘schil’ van dienstverleners actief die op allerlei manieren het onderwijs ondersteunen. Het rapport concludeert dat de vraag vanuit scholen en het aanbod van educatieve dienstverleners niet goed op elkaar aansluiten. Dit komt door verschillende knelpunten: de markt en de financiering zijn versnipperd, op het terrein van de leermiddelen is er dreigende monopolievorming en er is weinig inzicht in de kwaliteit van het aanbod. Ook blijkt het voor scholen lastig de juiste ondersteuningsvraag te formuleren en wordt er vaak gekozen voor korte termijnoplossingen. De Onderwijsraad pleit er daarom voor dat scholen en aanbieders samen de behoeften van scholen vaststellen en samen het aanbod ontwikkelen en evalueren. Het is hierbij belangrijk dat alle betrokkenen een gelijkwaardige inbreng hebben. Hiervoor is het nodig dat het eigenaarschap van leraren(teams) versterkt wordt en dat leraren hun behoefte actief naar voren brengen. Schoolleiders moeten zorgen dat school niet een plek is waar alleen leerlingen leren, maar waar ook leraren(teams) en andere professionals kunnen leren over hun vak en over goed onderwijs.