1 februari is cruciale datum voor instandhouding bepaalde basisscholen

De Wet primair onderwijs kent 1 februari als belangrijke cruciale datum in bepalingen over de instandhouding van basisscholen. Een pagina op de website van DUO vat de belangrijkste aandachtspunten samen. Als de school drie jaar achtereen minder leerlingen telde dan de opheffingsnorm, volgt beëindiging van de bekostiging. Het schoolbestuur kan om voortzetting van de instandhouding verzoeken als aan bepaalde criteria wordt voldaan. Hiertoe is dus een actieve handeling van het schoolbestuur noodzakelijk. De criteria hebben betrekking op gemiddelde schoolgrootte of enige school van een bepaalde richting in een bepaald gebied.