Handreiking voor het opbouwen van een financiële buffer

Het Waarborgfonds Kinderopvang biedt een handreiking voor het opbouwen van een financiële buffer. De kinderopvangsector is constant in beweging: jaren van groei worden afgewisseld met periodes van recessie. Nieuwe wetgeving of onvoorziene situaties zoals de coronacrisis kunnen leiden tot onverwachte kostenverhogingen of subtantieel minder baten. Ondernemers doen er goed aan zich daar financieel op voor te bereiden. Het hebben van een financiële buffer is belangrijk voor een gezonde organisatie, niet alle financiële tegenslagen kunnen verzekerd worden. Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang bieden nu een handreiking aan met uitleg en praktische tips voor het opbouwen van een buffer. De financiële buffer zorgt voor:

  1. werkkapitaal in mindere jaren en bij onzekere vooruitzichten;
  2. mogelijkheid voor het doen van onverwachte, maar noodzakelijke, vervangingsinvesteringen bij (on)verwachte gebreken in het pand, van inventaris of transportmiddelen;
  3. financiële ruimte bij de invoering van nieuwe wetgeving;
  4. tijd en voldoende financiële middelen om een reorganisatie door te voeren.

De handreiking kent drie stappen:

Stap 1. Inzicht in je financiële positie.
Stap 2. Mogelijk onverwachte situaties.
Stap 3. Financiële gevolgen van deze situaties.