15 jaar Infinite Financieel – Finance Festival – Toekomstbestendige bedrijfsvoering in 1 dag!

Sinds 2007 ondersteunt, stimuleert en inspireert Infinite Financieel organisaties om een goede bedrijfsvoering en gedegen financieel management te realiseren.

Op 23 juni 2022 vieren we ons 15 jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan organiseren we een Finance Festival waarin alles over toekomstbestendige bedrijfsvoering aan bod komt in 1 dag. De verbinding tussen de bedrijfsvoering en de realisatie van onderwijskundige doelen staat daarbij centraal. Controllers, overige financials, bestuurders, toezichthouders en managers uit de sectoren onderwijs en opvang nodigen wij van harte uit deel te nemen aan ons jubileumcongres.

De dag start met een inspirerende lezing door Marc Mittelmeijer. Zijn boodschap is dat ook de bedrijfsvoering bepalend is voor de successen die organisaties boeken in het bereiken van hun strategische en onderwijskundige doelstellingen. Mittelmeijer was bestuurder bij diverse organisaties in het primair en voortgezet onderwijs. Thans is hij voorzitter College van Bestuur van CVO Rotterdam.

Daarna kunt u deelnemen aan workshops naar keuze. U heeft daarbij de keus uit een breed scala aan workshops verzorgd door wetenschappers en praktijkmensen, met bijvoorbeeld als thema’s:

 • Bedrijfsvoering als integrale verantwoordelijkheid van toezichthouders, bestuurders én professionals.
 • Strategisch HRM bij krimp en fusie.
 • Onder één dak: de uitdagingen van de bedrijfsvoering van organisaties voor onderwijs én opvang.
 • Kansengelijkheid in het perspectief van het pamflet ‘De toekomst van het onderwijs’.
 • Data: de basis voor beleid, grip, sturing en verantwoording.
 • Risicobeheersing of no risk no fun.
 • Help! Ik moet als toezichthouder de doelmatigheid bewaken! Maar hoe doe ik dat?
 • Leren van andere sectoren en organisaties. Next level: van business control naar concern control.
 • Onderwijshuisvesting: sturen op kwaliteit, of toch op geld?
 • Leren door verantwoorden: de verantwoordingsscan helpt!
 • De toenemende juridisering vraagt om actie van organisaties in onderwijs en opvang.
 • Planning & Control: feestje of verplicht nummer?
 • Hoe blockchain-technology bedrijfsvoeringsprocessen in de sectoren onderwijs en opvang gaat veranderen en verbeteren.
 • De kansen en risico’s van digitalisering van het onderwijs.

Het inhoudelijke deel van de dag wordt plenair afgesloten, waarna de deelnemers kunnen genieten van hapjes en drankjes.

Aanmelden kan vanaf heden via onze website.