Infinite Update – 24 maart 2022

In deze nieuwe editie van Infinite Update leest u onder meer over ontwikkelingen waar organisaties op moeten anticiperen. Zoals de komst van Oekraïense kinderen in opvang en onderwijs, het geïntensiveerde toezicht van de inspectie op passend onderwijs, de modernisering van het Participatiefonds in het primair onderwijs en het verplicht inrichten van ouder- en jeugdsteunpunten binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ook attenderen wij u op subsidieregelingen en bijeenkomsten.

Lees hier