Aanzet tot regeerakkoord: op termijn gratis kinderopvang

In de aanzet tot een regeerakkoord (geschreven door VVD en D66) staat te lezen dat gelijke kansen in het onderwijs vergroot moeten worden, te beginnen in de kinderopvang. De vergoeding voor opvang moet daarom flink omhoog. Op termijn zou de opvang gratis moeten worden, als er tenminste voldoende personeel beschikbaar is en de kosten te overzien zijn. Vrijwel alle middenpartijen, waaronder CDA, PvdA en GroenLinks, hebben enthousiast gereageerd op het stuk van VVD en D66.

Om onderwijsachterstanden op jonge leeftijd te voorkomen, gaat de leerplicht omlaag naar 4 jaar. Dat is nu 5 jaar.