Actieplan voor verbetering ventilatie scholen

Minister Wiersma, de VO-raad, de PO-Raad en de VNG hebben samen afspraken gemaakt

om de ventilatie op scholen te verbeteren. Speerpunten daarbij zijn: een CO2-meter in elke klas en een hulpteam dat scholen gaat helpen de ventilatie op orde te maken. Ook hebben partijen afgesproken op korte termijn samen werk te gaan maken van meer structurele maatregelen.

Er wordt € 17 miljoen aan de lumpsum van po en vo toegevoegd om CO2-meters aan te schaffen. Voor de scholen die dit al gedaan hebben, is dit een vergoeding achteraf. En voor scholen, leraren en gemeenten die voor de ventilatie hulp en advies nodig hebben, komt er een informatiepunt. Vanaf 1 maart 2022 kan hier ook de hulp van een team van experts worden ingeroepen. Scholen die hulp nodig hebben worden dan bezocht door een deskundige die helpt met goede ventilatie op de korte termijn en een plan om het op de langere termijn te verbeteren. OCW stelt hiervoor € 3 miljoen beschikbaar. Daarnaast kunnen scholen en gemeenten nog tot 30 april gebruik maken van de bestaande SUViS-subsidieregeling om de ventilatie te verbeteren.