Lerarenbeurs wordt waarschijnlijk verlengd

De subsidieregeling lerarenbeurs wordt naar verwachting met één jaar verlengd. Anders zou deze regeling op 1 april 2022 zou aflopen. Hiervoor heeft minister Dennis Wiersma de aangepaste regeling naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer heeft wel nog 30 dagen de tijd om er wat van te vinden, voordat de regeling wordt vastgesteld. Met de lerarenbeurs kunnen leraren een vergoeding aanvragen voor collegegeld, studiekosten en studieverlof indien zij een bachelor of masteropleiding gaan volgen. Naast de verlenging, komt er een nieuwe voorrangsregeling voor afgewezen aanvragers uit 2021, een nieuw startmoment voor de aanvraagperiode en nieuwe budgetplafonds.

De resultaten van een extern onderzoek naar de subsidieregeling worden afgewacht, voordat besloten wordt wat er in de verdere toekomst gebeurt met deze subsidieregeling.