Algemene ledenvergadering mag via livestream

Het parlement heeft een spoedwet aangenomen die het bijvoorbeeld mogelijk maakt algemene ledenvergaderingen via livestream te houden. Op verschillende terreinen kunnen tijdelijk elektronische middelen worden gebruikt, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Het gaat bijvoorbeeld om (school)verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk. Het bestuur van rechtspersonen kan bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.